Bellonarodden

Bellonarodden ros isamband med Badortsdagarna i augusti

Starten brukar gå mellan brobänken och scenen vid fyrskeppet runt 12.00 

Bansträckningen 2017 var upp och runda Bellona och sedan ner runt dummelgrund innan målgång i hamnen.