Gräsö Runt 2021

Avgift, anmälan Alla deltagare (ej hedersmedlemmar) betalar en startavgift på 250 kr per person. I denna avgift ingår en måltid som serveras på Norr-Gället, den ö där övernattningen sker, samt enklare förtäring vid den slutliga målgången. Alla roddare skall vara medlemmar i Gräsö skötbåtsförening. Anmälan sker dels genom att betala in startavgiften dels genom att skicka in anmälningsblanketten. Båda ska vara hos föreningen senast tre veckor innan tävling. Startavgiften är 250 kr per person (500 kr vid försenad inbetalning) och betalas till pg 722358-9 eller med swish till 123-0226779 . Ange båtens nummer och namn på inbetalningen. Betala hela besättningens startavgift i en klumpsumma samt skilt från medlemsavgiften. I samband med att du betalar in startavgiften godkänner du att ditt namn förekommer i program och liknande.

Digitalt Rotechefsmöte äger rum 30/6 18.00. Kallelse kommer på mailen du anger i anmälan.


Anmälan Gräsö Runt