Föreningen


Om Gräsö Skötbåtsförening 

Gräsö skötbåtsförening eller skötbåtslag bildades 1987 samma år som första Gräsö runt roddes, och att tacka för detta har vi grundarna Göte Andersson, Agne Andersson och Östen Andersson.

Föreningen är, som det står i stadgarna:
"en ideell förening av personer med intresse för traktens allmogebåtar.
Föreningen vill verka för:
- Att bevara traktens traditionella allmogebåtar.
- Att sprida kunskap om, och värna om traktens båtbyggarkonst".
Detta har vi hittills uppnått genom bland annat tävlingen Gräsö Runt och byggandet av föreningens båt Gäl-Kari som har sitt ursprung från Gräsö.

 
Styrelse
Ordförande:

Inger Abrahamsson

 

Kassör:

Annette Bäckvall

 

Sekreterare:
John Nyström

 

Ledamöter:

Klara Stenfelt
Daniel Imrell

 

Suppleanter:

Martin Larsson

Simon Ericsson
Organisationsnummer:
802487-6552

  

Postadress till föreningen:

Öster-mörtarö 230
742 97 GräsöPostgirokonto:
722358-9

Swish:  123-0226779Medlemsavgift:
100 kronor per år och person.
En toppenfest vid Nötsveden ingår,
tänk på det! Eventuella adressändringar anges på
inbetalningskortet eller i internetbanken.

getswish_qrpng

Vid betalning med swish!

Scanna koden i swish-appen och skriv namn och address.